قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اصلاح اظهارنامه

هر گونه اصلاحی در خود علامت و یا در کالاها و یا در خدمات مربوط به آن پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت و آگهی آن ، مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است . اظهارنامه جدید به ترتیب مقرر در قانون و آیین نامه بررسی می گردد و در صورتی که اصلاحات تقاضا شده ، مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، موضوع ، آگهی می شود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.