قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نقدی بر نظریه مشورتی مورخ 4/4/96کمیسیون قوانین تجارت اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تقلب در ضمانتنامه های بانکی و طرح دعوای ابطال ضمانتنامه از سوی بانک 1396/05/07
ایین نامه اجرایی قانون مطبوعات 1395/06/17
آیین نامه تشکل های مردم نهاد 1395/06/17
آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی 1395/06/17
رای شماره 331الی 327هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها،موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز،آران ،بیدگل،تبریز و کرمان است و ابطال می شود 1395/06/08
رای شماره 295هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است 1395/06/08
رای شماره 309الی 313هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه،خرم آبادفزرقان،محمد شهر،مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری 1395/06/08
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 1395/06/01
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1395/06/01
آیین نامه اجرایی ماده 1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 1395/06/01
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1395/06/01
آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1395/05/19
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1395/05/19
اصلاح ماده 3آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1395/05/19
تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی 1395/05/19
12345678910...
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.
Do not you feel that swiss replica watches it is also a rolex replica tradition that you can not do it replica watches thoroughly? It is good to tell you that the face of the outside world, I can abide by their own heart, which is replica rolex rare and valuable. Of course, labor is not no technology, but people clearly their own positioning, foothold, so it does not need to bare breast milk to prove himself.