قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

نقدی بر نظریه مشورتی مورخ 4/4/96کمیسیون قوانین تجارت اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد تقلب در ضمانتنامه های بانکی و طرح دعوای ابطال ضمانتنامه از سوی بانک 1396/05/07
ایین نامه اجرایی قانون مطبوعات 1395/06/17
آیین نامه تشکل های مردم نهاد 1395/06/17
آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی 1395/06/17
رای شماره 331الی 327هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها،موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز،آران ،بیدگل،تبریز و کرمان است و ابطال می شود 1395/06/08
رای شماره 295هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 28/5/1393شورای پول و اعتبار نسبت به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است 1395/06/08
رای شماره 309الی 313هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه،خرم آبادفزرقان،محمد شهر،مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری 1395/06/08
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 1395/06/01
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1395/06/01
آیین نامه اجرایی ماده 1قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 1395/06/01
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1395/06/01
آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1395/05/19
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1395/05/19
اصلاح ماده 3آیین نامه اجرایی بند ب ماده 2قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1395/05/19
تصویب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی 1395/05/19
12345678910...
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.