قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

ابطال گواهینامه اختراع

هز ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراع را از دادگاه عمومی تهران درخواست نماید .

متقاضی درخواست ابطال گواهینامه اختراع می تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه عمومی تهران نماید ، دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد :

  1. 1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2. 2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به شرح مذکور در جدول هزینه ها به مبلغ 3,000,000 ريال برای شخص حقیقی و 4,500,000 ريال برای شخص حقوقی
  3. 3- وکالتنامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .

هرگاه ثبت اختراع باطل شود ، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له ، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند .

آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه ، در این خصوص خواهد بود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.