قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اصلاح و استرداد اظهارنامه

متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی ، اظهارنامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید . درخواست اصلاح با پرداخت هزینه ، مطابق جدول هزینه برای هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن در مورد شخص حقیقی 25,000 ريال و برای شخص حقوقی 75,000 ريال ، صورت می گیرد .

استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی توسط متقاضی یا نماینده قانونی قبل از ثبت طرح صنعتی با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت صورت می گیرد .

توجه : در صورت استرداد اظهارنامه ، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.