قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
پول الکترونیکی ومسائل حقوقی مربوط به ان
ابعاد حقوقی بانکداری اسلامی
دستور عدم پرداخت وجه چکهای صادره ، تکالیف بانک ومقررات قانونی
چگونگی جبران خسارت بانک در هنگامی که بواسطه اشتباه یا ارتکاب اعمال مجرمانه ، وجوهی از بانک خارج می گردد
مقررات ناظر به بانکداری در قانون برنامه پنج ساله پنجم
حق بانک بر کالای موضوع اعتبار اسنادی ، مالکیت است یا وثیقه ؟
رابطه بانک وصاحب حساب در حسابجاری
اعتبار اسنادی داخلی ، یک نهاد جدید یا الگوبرداری ناشیانه ؟
عقد مرابحه وکاربرد آن در نظام بانکی
آیا بانک می تواند با استناد به وکالتنامه تنظیمی نسبت به اسناد رهنی اقدام کند ؟
نگاهی به سیاستهای پولی ، اعتباری ونظارتی نظام بانکی کشور
تقسیط بدهی های بانکی و مقررات قانونی !
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.